Інформаційний бюлетень Оцінка економічної стійкості домогосподарств (HERA) Підконтрольні урядові території (ПУТ) в Донстеці та Луганській області, Україна, квітень 2021 р. – Україна

Інформаційний бюлетень Оцінка економічної стійкості домогосподарств (HERA) Підконтрольні урядові території (ПУТ) в Донстеці та Луганській області, Україна, квітень 2021 р. - Україна

Резюме

На початку 2014 року на сході України стався початок збройного конфлікту між українським урядом та озброєними недержавними акторами Донецької народної республіки (ДНР) та Луганської народної республіки (ЛНР). Результатом війни стало відокремлення контрольованих урядом областей (ПУТ) та неконтрольованих нею урядів (ПНТК), делімінація, яка скорочує соціальну та економічну структуру обох сторін. Згідно з Планом гуманітарного реагування на 2020 рік (HRP), за оцінками, понад 3,4 мільйона людей, розділених за лінією зв’язку на ПУТ і НПУТ, потребують гуманітарної допомоги та захисту.

Україна повідомила про свій перший випадок захворювання на COVID-19 3 березня 2020 року. Після впровадження розширеного блокування, Україна перейшла на адаптивну систему карантину з внутрішніми заходами в районах з високим рівнем вірусної інфекції. Через рік, у січні 2020 року, Україна перетнула 1 мільйон підтверджених випадків.2 Економічний та соціальний тиск вірусу COVID-19 може мати довгостроковий вплив на економічний розвиток України з потенційним зниженням національного ВВП. (ВВП) на кінець року збільшився на -11,2% через закриття виробничої, роздрібної та транспортної галузей

COVID-19 може непропорційно вплинути на Схід України, збільшивши існуючі раніше вразливі місця внаслідок старіння населення та економічного спаду, спричиненого триваючим конфліктом. Більше того, криза охорони здоров’я може перерости в економічну кризу, посиливши тиск на доступ населення, що постраждало від конфлікту, до належних засобів до існування та основних продуктів харчування та непродовольчих товарів найближчим часом.

З метою подолання інформаційних прогалин, пов’язаних з потенційним впливом COVID-19 на населення, яке вже постраждало від конфлікту на сході України, ініціатива REACH (REACH) сприяла оцінці економічної стійкості сімей за підтримки Міжнародного агентства США Розвиток (USAID). ) Через Управління гуманітарної допомоги (BHA) та за координацією з партнерами Групи продовольчої безпеки та засобів до існування (FSLC) в Україні. Завдання мають на меті надати точну інформацію про тих, хто найбільше потребує допомоги внаслідок COVID-19 та ескалації кризи конфлікту, та надати партнерам-гуманітарям відповідну інформацію про матеріальні нестатки перед зимою для сімей, які проживають біля лінії зв’язку, поряд із ситуацією в сім’ях після зими та визначити стратегії подолання, що підвищують їх стійкість.

READ  Україна та Росія вислали дипломатів на тлі посиленої напруженості

Оцінка проводилась у три окремі етапи:

  • Комплексний вторинний аналіз даних спрямований на виявлення вразливості домогосподарств у складному конфлікті та контексті COVID-19 шляхом виявлення соціально-економічних та демографічних характеристик домогосподарств, яким загрожує відносна бідність. Аналіз ґрунтується на даних, зібраних для багатосекторальної оцінки потреб на рівні GCA 2020 (MSNA). Інформаційний бюлетень доступний в Інтернеті.

  • Комплексна оцінка економічної стійкості домашніх господарств, що охоплює шість шарів на основі рівня урбанізації («великі» міські райони, міські райони та сільські райони, не розподілені між Донецьком та Луганською державами) – детально представлена ​​в цій публікації. Стратегія відбору проб дозволяє провести аналіз житлових районів, виходячи з припущення, що міські центри в більшій мірі зазнають обмежень, пов’язаних з обмеженням поширення COVID-19 та змінами в економічній безпеці домогосподарств.

  • Огляд тришарових домогосподарств після зими повинен бути завершений у березні 2021 року та охоплює “великі” міські райони, міські та сільські райони, які вимірюватимуть післязимові зміни рівня економічної безпеки на макрорівні через рівень урбанізації . Результати, включаючи порівняння перед зимою та після зими, будуть доступні в Інтернеті в Ресурсному центрі REACH.

Другий етап оцінки, передзимне опитування, проводився між 23 листопада та 10 грудня 2020 року, і включав статистичне репрезентативне опитування домогосподарств з 2390 домогосподарств, що охоплюють шість шарів: Маріуполь, Донецька агломерація, Донецька сільська область, Луганськ столичний район. “,
Луганська столична область, Лугаснська сільська округа. Якщо не зазначено інше, результати є статистично значущими на рівні 95% довіри та 5% похибки для кожного шару.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію з COVID-19 в Україні, REACH збирав дані за допомогою дистанційних телефонних опитувань із випадково вибраними респондентами з числа домогосподарств, які мали попередню взаємодію з REACH і погодились передзвонити їм знову, або з випадкових контактних даних, які були зроблені. з дозволу місцевих органів державної влади або місцевих партнерів. Як таке, це може призвести до недостатньої представленості сімей, які не володіють телефоном, не мають контакту з REACH, місцевою владою чи місцевими партнерами або перебувають у районі з обмеженим телефонним сигналом. Як результат, результати не можуть бути узагальнені для стану всіх популяцій ПУТ, а порівняння показників з попередніми оцінками або вторинними даними слід вважати лише орієнтовними.

READ  Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй та Міжнародна організація праці запускають спільний пілотний проект з розширення можливостей розширення економічних можливостей жінок [EN/UK] Україна

Основні висновки

Оцінка виявила частковий вплив кризи COVID-19, здебільшого пов’язаний зі зменшенням економічної діяльності домогосподарств.4 Сім з десяти домогосподарств (68%) не повідомили про вплив COVID-19 на доходи домогосподарств. Характерно, що домогосподарства у верствах Маріуполя частіше повідомляли про принаймні один вплив на свої доходи від обмежень, пов’язаних із COVID-19, порівняно з іншими класами. Усі домени виразили значну різницю в показниках, пов’язаних з економічною безпекою. Варто зазначити, що сім’ї, які проживають в районі Маріуполя, здається, висловлюють найвищий рівень економічної безпеки за показниками, пов’язаними з рівнем доходу та доступом до ліквідності, на які слід покладатися у разі економічних шоків чи високого рівня зайнятості. З іншого боку, було встановлено, що сім’ї, які проживають у Луганській області, перебувають у гіршому стані з точки зору економічної безпеки порівняно з іншими оціненими регіонами.

Загалом, у значної частини домогосподарств було встановлено “прийнятний” ступінь споживання їжі, пропорції порівнянні з результатами попередніх оцінок REACH. Тим не менше, домогосподарства в Луганській області, особливо у “великій” столичній області Луганська, частіше виявляли низькі або прикордонні показники споживання їжі порівняно з іншими регіонами. Аналогічно, домогосподарства, які проживають у “великому” міському районі Луганська, частіше повідомляли про те, що вони повинні витратити свої заощадження (стратегія подолання рівня стресу) або скоротити витрати на охорону здоров’я (стратегія подолання на кризовому рівні) , порівняно з іншими областями, за 30 днів. Попередній збір даних. Встановлено, що домогосподарства мешканців Маріуполя мають більш сприятливі показники, пов’язані із споживанням їжі, або меншу частку домогосподарств, які повідомили, що покладаються на стратегії подолання засобів до існування, порівняно з іншими регіонами. Вразливість споживання їжі, як видається, збігається з існуючими соціально-економічними та демографічними вразливостями у кожному з оцінюваних регіонів.

Як правило, домогосподарства, які повідомили про використання твердого палива, були підготовлені до зимового сезону (2020-2021 рр.), Оскільки жителі сільських районів частіше повідомляють про наявність достатнього палива на всю зиму, порівняно з жителями міських районів. Четверо з десяти домогосподарств (39%) повідомили, що минулої зими (2019-2020) вони мали недостатньо палива. Дві з десяти домогосподарств (21%) повідомили, що отримували державні субсидії на зиму до моменту інтерв’ю. Однак, оскільки домогосподарства отримують державну підтримку на зиму протягом усієї холодної пори року, фактичний відсоток домогосподарств, які отримують зимову підтримку, може бути вищим. Щомісячна вартість комунальних послуг (включаючи опалення) взимку 2020-2021 років виявилася порівнянною із середньомісячною сумою, виплаченою останньою зимою (2019-2020).

READ  Повідомлення про податки у Києві, лютий 2021 | Дентон

Оцінка має на меті вивчити вплив поєднаного конфлікту та кризи COVID-19 на сім’ї, які проживають поблизу лінії зв’язку на сході України. По-перше, результати показують, що криза COVID-19, як видається, має непропорційний вплив на сім’ї, які проживають поблизу лінії зіткнення, а домогосподарства, які проживають у міських районах, є більш вразливими, ніж сільські. Тим не менше, високий рівень вразливості все ще зачіпає домогосподарства у всіх регіонах, і особливо в кожному районі Луганської області, оскільки жителі домогосподарств у “великій” столичній області в Луганську та Луганській столичній області, здається, мають гірше споживання їжі, ніж домогосподарства, що проживають в Луганській області.Сільський Луганськ. . Гуманітарна реакція, орієнтована на стійкість, може допомогти вирішити проблеми отримання більш поживної їжі. По-друге, п’ять із шести регіонів характеризуються старінням населення, яке, як видається, впливає на джерела доходів домогосподарств. З огляду на високий відсоток пенсіонерів, сім’ї, як видається, сильно залежать від пенсій. Хоча це може бути корисним з точки зору стабільності доходів, оцінка показала, що збільшення доходів з 2019 року, схоже, не йде в ногу з абсолютним збільшенням звітних витрат на харчування. У середньостроковій перспективі, з потенціалом більшого раптового зростання цін на продовольство, це може призвести до потенційної продовольчої незахищеності з непропорційним впливом на найбільш вразливі верстви населення. Оскільки конфлікт нікуди не закінчується, а багаторазові хвилі COVID-19 у всьому світі необхідні більш поглиблений підхід до вивчення шляхів покращення стійкості населення.

You May Also Like

About the Author: Monica Higgins

"Професійний вирішувач проблем. Тонко чарівний любитель бекону. Геймер. Завзятий алкогольний ботанік. Музичний трейлер"

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *