В Мукачеві керівників позашкільних закладів призначатимуть за результатами конкурсу

На засіданні міськвиконкому затвердили Порядок призначення на посаду керівників позашкільних  навчальних закладів.

Керівником позашкільного навчального  закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою,  має вищу педагогічну   освіту на рівні спеціаліста або магістра; для претендентів на посаду керівника дитячо-юнацької спортивної школи- вища освіта з фізичного виховання і спорту освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» або «магістр»; стаж педагогічної роботи не менше трьох  років, для претендентів на посаду керівника дитячо-юнацької спортивної школи- стаж роботи у закладах та установах фізкультурно-спортивної спрямованості- не менше трьох років; успішно пройшла атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати  професійні обов’язки, відповідати вимогам Закону України « Про очищення влади».

Призначення керівників позашкільних навчальних  закладів здійснює управління освіти Мукачівського міськвиконкому за результатами конкурсного  відбору.

До складу конкурсної комісії   входять   представники Мукачівської міської ради, виконавчого комітету Мукачівської міської ради, управління освіти Мукачівського міськвиконкому,  педагогічного колективу, громадського об’єднання  батьків вихованців позашкільного навчального  закладу та громадського об’єднання керівників позашкільних навчальних   закладів міста (в разі наявності такого). До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу  можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань.

Управління освіти міськвиконкому укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

Мукачівська міськрада